Pierwszego grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS.

Z tej okazji odbył się w naszej szkole Turniej Wiedzy o AIDS (on-line), w którym wzięły udział klasy drugie technikum. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z profilaktyką choroby, drogami zakażenia wirusem HIV oraz zachowaniami zwiększającymi ryzyko zachorowań. Każda drużyna miała również za zadanie wykonać plakat ilustrujący powyższą tematykę.
Turniej w naszej szkole odbywa się po raz siódmy, a jego celem jest promocja zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia oraz dokonywania przez młodych ludzi mądrych wyborów. Uczniowie Ekonomika już wiedzą, że życie jest zbyt interesujące i pasjonujące, by je narażać, podejmując nieprzemyślane i ryzykowne zachowania.

Agnieszka Pilarczyk-Wawręty,
Magdalena Owsiak

Dziękujemy „Towarzystwu na rzecz Ziemi” za sponsorowanie nagród rzeczowych dla młodzieży w postaci: dysków przenośnych, gier dydaktycznych oraz plecaków turystycznych.