Ogłoszenie naboru na kursy:

  • warsztaty kuchni orientalnej,
  • nowoczesne trendy w gastronomii,
  • nowoczesne potrawy kuchni polskiej i międzynarodowej,
  • warsztaty - dania bankietowe oparte na współczesnych trendach.

dla nauczycieli branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2020.
Rekrutacja na kursy trwa od 20.11.2020r. do 3.12.2020r.
W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.
Formularz jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

https://www.powiat.oswiecim.pl/wp-content/uploads/2020/09/uchwa%C5%82a_ZP_177_446_20_-BTG.pdf

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły PZ Nr 4 SE-G w Oświęcimiu w godz. 8.00 – 14.00.
Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020