W poniedziałek, 22 marca br., jak co roku w okolicach kalendarzowego pierwszego dnia wiosny, odbył się wirtualny dzień otwarty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Podczas wydarzenia, zaprezentowana została oferta edukacyjna uczelni .Przedstawiono także możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i pasji na uczelni, np. poprzez działalność w kołach naukowych, w chórze UR, zespole sygnalistów myśliwskich „Hagard”, czy studenckim zespole góralskim „Skalni”.
Przedstawione zostały również formy wsparcia materialnego oferowane przez uczelnię, możliwości zakwaterowania, zasady mobilności międzynarodowej, czy perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów.
Całość programu została podzielona na sześć bloków tematycznych: rośliny, zwierzęta, środowisko i technologia, żywność, a także : wsparcie studenckie (stypendia, domy studenckie, organizacje studenckie itp.) oraz „łyk kultury” (zespoły artystyczne, inicjatywy itp.).
Uczniowie naszej szkoły indywidualnie zapoznali się z wydarzeniami na Facebooku, Instagramie oraz na stronie internetowej uczelni. Największą popularnością cieszył się blok tematyczny: żywność oraz rośliny, a także wsparcie studenckie.
Zespół ds. aktywizacji zawodowej.