15 grudnia odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez 6–17 Hufiec Pracy w Oświęcimiu przy współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Dzięki pomocy pracodawcy współpracującego z jednostką, Piotra Janusika, przy wspólnym wigilijnym stole w Restauracji Skorpion w Oświęcimiu zasiedli uczestnicy reprezentujący jednostkę, kadra wychowawcza oświęcimskiego Hufca Pracy oraz reprezentanci kadry pedagogicznej z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu szczególnie zaangażowani w rozwój współpracy z jednostką: Zastępca Dyrektora, Pani Małgorzata Cyran oraz Pani Pedagog, Maria Wróbel.

Przed rozpoczęciem symbolicznej wieczerzy wigilijnej Anna Turbańska, Komendant Hufca, przywitała wszystkich przybyłych dziękując im za owocny rok wspólnej pracy. Następnie odczytano fragment Ewangelii według św. Łukasza. Po wspólnym przełamaniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, na którym znalazły się tradycyjne potrawy przygotowane przez uczestników jednostki odbywających zajęcia praktyczne w restauracji Skorpion.

Przedświąteczne spotkanie wigilijne było doskonałą okazją do wspólnych rozmów dotyczących minionego roku, podsumowań i wspomnień, a także rozbudzenia nadziei na sukcesy w przyszłym roku. Całe przedsięwzięcie zorganizowane zostało dzięki wsparciu finansowemu Pana Zbigniewa Starca – Starosty Oświęcimskiego, natomiast drobne upominki dla uczestników ufundowane zostały przez firmę transportową GTrans.

 

Fot.1 Uczestnicy podczas spotkania

Fot.2 Komendant 6 – 17 HP z gośćmi reprezentującymi PZ 4 w Oświęcimiu

Tekst: Anna Turbańska

Zdjęcia: Magdalena Kocot