Pierwszego grudnia naszą szkołę odwiedziła pani dr Sonia Grychtoł, Prorektor ds. studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Spotkała się ona z Dyrektorem PZ4, panią Bogusławą Bebak, aby omówić plany współdziałania pomiędzy Uczelnią oraz Zespołem nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w zakresie inicjatyw promocyjnych oraz edukacyjnych, a szczególnie pomocy w procesie kształcenia kierunkowego i zawodowego na planowanym w Uczelni nowym kierunku studiów – Dietetyka.

Pani Prorektor zaprosiła Dyrekcję szkoły oraz jej uczniów do odwiedzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 25 stycznia 2017 r. i udział w krótkim wykładzie z zakresu dietetyki poprowadzonym przez dr n. med. Anetę Kościołek.

W czasie wizyty Pani Prorektor zapoznała się też z zapleczem dydaktycznym, jakim dysponuje szkoła oraz miała okazję uczestniczyć w prezentacji umiejętności kulinarnych uczniów.