Pierwszy Dzień Wiosny uczniowie klasy III TGa spędzili na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wzięli oni udział w przygotowanych z okazji Dni Otwartych uczelni warsztatach tematycznych.

Pracownicy Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych przybliżyli gościom z oświęcimskiego Ekonomika tajniki analizy jakości serów żółtych. Nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić laboratoria chemiczne oraz pracownię analizy sensorycznej, gdzie przeprowadzili ocenę jakościową, zbadali teksturę serów na teksturometrze, opisując w sposób obiektywny takie cechy, jak: twardość, sprężystość, gumiastość i żuwalność. Mieli również okazję obserwować studentów z Wydziału Dietetyki podczas zajęć praktycznych, których tematem były ciasta. Na zakończenie wizyty uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez dr hab. Renatę B. Kostogrys, która specjalizuje się w nutrigenomice: nowej dziedzinie nauki, badającej interakcje genetyczno-żywieniowe.

Tekst: Małgorzata Rybak