20 i 21 kwietnia odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

 

„Podręczny ogród” to ozdobna kompozycja roślinna umieszczona w szklanym naczyniu, którą można postawić w dowolnym miejscu w domu, aby pełniła funkcję ozdobną.

 

Podziwialiśmy doroczny Festa da Flor - przekolorowy Festiwal Kwiatów.

 

13 kwietnia w siedzibie ZSB Chemobudowa w Krakowie odbył się wojewódzki etap konkursu OHP „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy – fryzjer”.

 

Nasi uczniowie przebywają na praktykach na Maderze.

 

21 marca w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych uczniowie oraz grono pedagogiczne zorganizowali dla gimnazjalistów i ich rodziców Dzień Otwarty Szkoły.