W naszym życiu bardzo często, choć  niekonieczne świadomie, tworzymy mity, a potem je powielamy i utrwalamy.

 

Ogłoszenie naboru dodatkowego na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej i pozostałych zawodów kształcących się w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu w roku 2019.

 

Ogłoszenie naboru na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2019.

 

3 kwietnia w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu odbyło się spotkanie Rady Powiatu.

Grupa ekonomistów z klasy III TEG w ramach przedmiotu biuro rachunkowe uczestniczyła w warsztatach Komunikacja i autoprezentacja w biznesie prowadzonych przez doradcę zawodowego, panią Magdalenę Owsiak.

 

Od lat młodzież z naszej szkoły, podobnie jak kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całej Polski, bierze udział w jednodniowych wizytach w firmach bądź instytucjach w całym kraju w ramach Dnia Przedsiębiorczości.