W tym roku po raz kolejny wzięliśmy udział w Dniu Bezpiecznego Internetu.

 

Już od roku nasi ekonomiści uczestniczą w branżowych symulacjach biznesowych REVAS.

 

W konkursie walentynkowym uczennice klas gastronomicznych przedstawiły swoje propozycje dekoracji świątecznych słodkości.

 

Kurs prawa jazdy kategorii T

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pani Janiny Gołyźniak, emerytowanego nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych w naszej Szkole.

 

16 stycznia 2020 roku w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu dokonano symbolicznego otwarcia pracowni gastronomicznej wyremontowanej i wyposażonej w ramach realizowanego projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.