8 marca uczestniczki 6 - 17 Hufca Pracy w Oświęcimiu, uczennice klasy III w Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, kształcące się w zawodzie fryzjera

 

Z okazji Dnia Kobiet młodzież z klasy I TG odwiedziła panie z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Serafitek w Oświęcimiu.

Na pierwszą wycieczkę w tym roku wybraliśmy się w Beskid Mały.

 

W imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie na Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. Spotykamy się 15 marca 2018 o godz. 9:00.

 

Grupa uczniów Ekonomika biorąca udział w Projekcie Erasmus+ MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2017 pt. „Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu!” rozpoczęła pobyt u naszych zachodnich sąsiadów.

 

W pierwszy poniedziałek po feriach, 26 lutego, odbył się szkolny etap Powiatowego Przeglądu Artystycznego KREATYWNI'2018.