Dziewczęta z  6–17 Hufca Pracy kształcące się w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu po raz kolejny wzięły udział w akcji wolontariackiej na rzecz osób starszych.

 

Architekci krajobrazu w terenie.

 

W organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury Konkursie Pieśni Patriotycznych, który odbył się 18 października w OCK, wzięła udział Marta Kopacz.

 

W jaki sposób można dzisiaj mówić o niepodległości ?

 

Ponieważ w tym roku 14 października przypadał w sobotę, akademia z okazji święta całej szkolnej społeczności odbyła się już dzień wcześniej, w piątek trzynastego.

 

Znamy już wyniki konkursu „Mam zawód. Mam fantazję".