20 kwietnia odbył się zorganizowany pod patronatem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu I Międzyszkolny Konkurs Kulinarny pod hasłem: „Kaczka Królowa Stołów”.

 

Nie wybiera płci ani wieku, źle zdiagnozowana lub źle leczona prowadzi do zaburzeń widzenia, uszkodzenia nerek, powikłań w układzie krążenia.

 

Uczestniczki 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu – uczennice PZ nr 4 kształcące się w zawodzie fryzjera 20 kwietnia rozpoczęły wspólne przygotowania do zbliżającego się egzaminu zawodowego.

W 6-4 Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini odbył się 27 marca Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie – kucharz”.

 

XII Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego właśnie przeszedł do historii.