Przed ekonomistami z klasy II TEA pracowity okres.

 

12 uczniów klas trzecich technikum żywienia i usług gastronomicznych bierze udział w Projekcie Erasmus+ MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2017

 

Kurs prawa jazdy kategorii T

 

Ile kosztuje kredyt? Gdzie ulokować swoje oszczędności? Jakie są zadania banków?

Ekonomiści z Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu już od lutego mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości –

 

Uczniowie klas II i III technika organizacji reklamy jesienią ubiegłego roku wzięli udział w warsztatach z przedsiębiorczości, które zaowocowały rewitalizacją szkolnej sali.