Ekonomiści z Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu już od lutego mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości –

 

Uczniowie klas II i III technika organizacji reklamy jesienią ubiegłego roku wzięli udział w warsztatach z przedsiębiorczości, które zaowocowały rewitalizacją szkolnej sali.

 

Od jesieni ubiegłego roku raz w miesiącu odbywają się w Planet Cinema w Oświęcimiu bardzo ciekawe zajęcia (przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) z cyklu profilaktyczno-społecznego „Filmowe drogowskazy”.

 

Grupa uczniów z klas II TOH i II TEA zakończyła realizację cyklu warsztatów obywatelskich w ramach projektu realizowanego w naszej szkole przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”.

 

O ważnych sprawach można wypowiadać się na wiele sposobów: używając słów, symboli, gestów...