Kończy się nasza piękna przygoda w Koszycach na Słowacji.

 

Dwunastu uczniów pz4seg w Oświęcimiu uczących się klasach trzecich w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powróciło z miesięcznych praktyk zawodowych w Niemczech.

 

Uczniowie klas: I TAH, II TEA i III TRA (architektura krajobrazu) odwiedzili Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Szkoła realizuje projekt „Let  youth be…” w ramach programu Erasmus+.

 

Począwszy od Drzwi Otwartych Szkoły, 29 kwietnia 2019 r., jak największa grupa zainteresowanych  osób, w tym młodzież, rodzice, zaproszeni goście  mogły zobaczyć uczniowskie aranżacje ziołowe na wystawie „Zioła w kuchni i ogródku”.

 

Po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zorganizowało wyjazd dla najbardziej uzdolnionych uczniów.