Uczestniczki 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu – uczennice PZ nr 4 kształcące się w zawodzie fryzjera 20 kwietnia rozpoczęły wspólne przygotowania do zbliżającego się egzaminu zawodowego.

W 6-4 Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini odbył się 27 marca Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie – kucharz”.

 

XII Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego właśnie przeszedł do historii.

 

W dniach 9-12 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu odbył się etap centralny X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki.

 

Klasa III o profilu technik architektury krajobrazu 26 kwietnia wzięła udział w warsztatach pt. „Zbudujmy razem miasto”.