W ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii” uczennice Ekonomika z IV TER: Wiktoria Ciemiera, Aleksandra Ciemiera, Dominika Gabryś i Klaudia Huczek stworzyły projekt „Bądź dla kogoś”

 

Już po raz piąty uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Lekcje z ZUS”.

 

30 listopada  uczniowie klas turystycznych wzięli udział w spotkaniu z p. Markiem Tarnowskim, Naczelnikiem Wydziału Promocji Urzędu Miasta Oświęcim.

 

W ramach podjętej współpracy technika ekonomisty z technikiem logistykiem z Powiatowego Zespołu Nr 6 w Brzeszczach

 

27 listopada uczestniczki 6-17 Hufca Pracy, kształcące się w zawodzie fryzjer w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu wzięły udział w wolontariacie na rzecz osób starszych.

 

Pierwszego grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS.