W ramach podjętej współpracy technika ekonomisty z technikiem logistykiem z Powiatowego Zespołu Nr 6 w Brzeszczach

 

27 listopada uczestniczki 6-17 Hufca Pracy, kształcące się w zawodzie fryzjer w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu wzięły udział w wolontariacie na rzecz osób starszych.

 

Pierwszego grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS.

 

Jeśli ktoś zastanawia się nad tym, czy warto uczyć się w technikum, to śmiało potwierdzamy, że warto.

Od kilku lat, pod koniec listopada, anglistki w Ekonomiku przybliżają młodzieży amerykańskie Święto Dziękczynienia – Thanksgiving.

Technik obsługi turystycznej w ramach przedmiotów zawodowych poznaje różne formy turystyki. Jedną z najciekawszych i „najsmaczniejszych” jest turystyka kulinarna.