Informuję, że 9 września 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja uczniów do PROGRAMU ERASMUS +

Informuję, że 9 września 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja uczniów do PROGRAMU ERASMUS + w roku 2019 akcja1.- Mobilność uczniów i  kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe pod tytułem „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!”.
Projekt adresowany jest do uczniów klas trzecich w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej.
Zainteresowanych proszę o wpisanie się na listę chętnych do Pani Anety Kamyk.
Termin zakończenia rekrutacji: 11 października 2019 roku.

Informacje o programie Erasmus + oraz procedura rekrutacyjna z  możliwością odwołania są dostępne na stronie szkoły w  zakładce dla uczniów „ERASMUS +” oraz na głównej stronie szkoły.

w do PROGRAMU ERASMUS +

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020 znajduje się w zakładce: Praca szkoły/Uczniowie/Podręczniki

 

Zakończyła się wymiana polsko-czesko-słowacka, w której wzięliśmy udział.

 

Kończy się nasza piękna przygoda w Koszycach na Słowacji.

 

Dwunastu uczniów pz4seg w Oświęcimiu uczących się klasach trzecich w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powróciło z miesięcznych praktyk zawodowych w Niemczech.

 

Uczniowie klas: I TAH, II TEA i III TRA (architektura krajobrazu) odwiedzili Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.