Komisja rekrutacyjna w oparciu o opracowaną procedurę rekrutacyjną wyłoniła 12 uczniów klasy trzeciej technikum

Komisja rekrutacyjna w oparciu o opracowaną procedurę rekrutacyjną wyłoniła 12 uczniów klasy trzeciej technikum (6 osób w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 w zawodzie technik hotelarstwa), którzy wezmą udział w Projekcie Erasmus+ MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2017 pt. „Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu!”

Uczestnicy przed wyjazdem do Niemiec na miesięczny staż brali udział w przygotowaniach zawodowo-mentalnych organizowanych w szkole.

Etap przygotowań w szkole przed mobilnością

Uczniowie

  • Wzięli udział w dodatkowych pozalekcyjnych zajęciach z języka niemieckiego (30 godzin) prowadzonych przez szkolnych germanistów. Dzięki tym zajęciom poszerzyli zasób słownictwa: nauczyli się przedstawiać w kilku zdaniach, potrafią zapytać o punkty orientacyjne w mieście, prowadzić krótkie rozmowy w wolnym czasie, nazywać przedmioty codziennego użytku, urządzenia i czynności na miejscu pracy, zrozumieją otrzymywane po niemiecku wskazówki i potrafią opowiadać o składnikach potrzebnych do przepisów. Będą w stanie zakupić w Niemczech mobilny Internet i zainstalować go na swoim laptopie czy smartfonie, a także używać tych urządzeń jako pomocy przy nauce języka i w komunikacji.
  • Uczestniczyli w warsztatach pt. „Typowe potrawy na europejskich stołach” przeprowadzonych w szkolnej pracowni gastronomicznej (2 x 4 godziny) przez nauczyciela  przedmiotów zawodowych gastronomicznych. Na tych warsztatach uczniowie przyrządzali wg przepisu z pamięci typową dla danego kraju europejskiego potrawę kuchni codziennej: zawijańce z oscypkiem, surówkę z kapusty włoskiej, a także potrawę kuchni niemieckiej: kluski z mięsem z czerwoną zasmażaną kapustą.
  • Uczestniczyli w czterogodzinnych warsztatach pt. „ Dynamika grupowego rozwiązywania konfliktów” prowadzonych przez psychologa szkolnego. Uczestnicy nauczyli się pracować w dwuosobowych zespołach, organizować swój wolny czas i rozwiązywać ewentualne konflikty.
  • Wzięli udział w warsztatach pt. „Zdrowie w miejscu pracy” (4 godziny) przygotowanych i prowadzonych przez nauczyciela przedmiotów zawodowych. Na tych zajęciach młodzież poznała niemieckie określenia pojęć: „książeczka sanitarno-epidemiologiczna” i „świadectwo zdrowia”, nauczyła się opatrywać drobne skaleczenia, kompletować zawartość indywidualnej apteczki i potrafi zakomunikować w języku niemieckim, że posiada zaświadczenie o szczepieniu przeciwko tężcowi (istotne w przypadku kontroli z urzędu ds. zdrowia w przedsiębiorstwach praktyk).
  • Uczestniczyli wraz z rodzicami w spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami firmy Siegmundsburger Haus Werraqulle (centralny partner), panią Katarzyną Suchocką i panem dr. Manfredem Mullerem.
  • Przed wyjazdem spotkali się z koordynatorem projektu, Teresą Frączek (wsparcie Anety Kamyk) w ramach tzw. przygotowania mentalnego. Podczas spotkania młodzież poznała bliżej swoje zakłady praktyk, a także różnice mentalne między Polakami i Niemcami oraz zasady panujące w przedsiębiorstwach. Koordynator omówił dwa poradniki przygotowane przez firmę SHW bazujące na jej wieloletnim doświadczeniu w organizowaniu praktyk zawodowych. Pierwszy z nich nosi nazwę „Instrukcja dla praktykantów” i zawiera wskazówki przydatne w trakcie pobytu zagranicznego uczniów (np. obowiązek przestrzegania ciszy nocnej, zasady zachowania w razie pytań lub problemów) oraz dobre rady, które sprawią, że uczeń będzie pozytywnie postrzegany przez przełożonych i kolegów z pracy (uśmiech, uprzejmość, odwaga do komunikacji). Drugi z poradników to „Lista rzeczy do zabrania na praktykę do Niemiec” – zawiera on wskazówki dotyczące dokumentów (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, legitymacja szkolna) i innych rzeczy (np. ubranie robocze, pomoce tłumaczeniowe) które praktykant musi lub powinien zabrać ze sobą na staż. Jest to także przypomnienie dla opiekuna szkolnego, co powinno zostać skontrolowane przed samym wyjazdem z Polski.

Każdy z uczestników przed wyjazdem otrzymał  „Ocenę postępów zawodowych i mentalnych w ramach ECVET” oraz „Ocenę przygotowania językowego w ramach założeń systemu ECVE".