Plan lekcji
Oddziały
1TAHPZ04-T 1 TAH 1TEPZ04-T 1 TE 1TGPZ04-T 1 TG 1TOTPZ04-T 1 TOT 2TEAPZ04-T 2 TEA 2TGPZ04-T 2 TG 2TOHPZ04-T 2 TOH 2TORPZ04-T 2 TOR 3TEGPZ04-T 3 TEG 3TGPZ04-T 3 TG 3TOHPZ04-T 3 TOH 3TRAPZ04-T 3 TRA 1fPZ04-BS 1 f 1kPZ04-BS 1 k 1wPZ04-BS 1 w 2fPZ04-BS 2 f 2kPZ04-BS 2 k 2wPZ04-BS 2 w 3fPZ04-BS 3 f 3kPZ04-BS 3 k 3wPZ04-BS 3 w
Sale
4 5 6
27 27 a 38
40 30 31
32 33 44
45 46 47
56 55 54
52 23 dp
mp 25 h
sg1 sala gimnastyczna sg2 sala gimnastyczna sg3 sala gimnastyczna
pra1 praktyka 1 pra2 praktyka 2 53
M pracownia hotelarska