Plan lekcji
Oddziały
1TARgPZ04-T 1 TARg 1TARpPZ04-T 1 TARp 1TETpPZ04-T 1 TETp 1TGgPZ04-T 1 TGg 1TGpPZ04-T 1 TGp 1THpPZ04-T 1 THp 1TOTgPZ04-T 1 TOTg 2TAHPZ04-T 2 TAH 2TEPZ04-T 2 TE 2TGPZ04-T 2 TG 2TOTPZ04-T 2 TOT 3TEAPZ04-T 3 TEA 3TGPZ04-T 3 TG 3TOHPZ04-T 3 TOH 3TORPZ04-T 3 TOR 4TEGPZ04-T 4 TEG 4TGPZ04-T 4 TG 4TOHPZ04-T 4 TOH 4TRAPZ04-T 4 TRA 1kgPZ04-BS 1 k g 1kpPZ04-BS 1 k p 1wfgPZ04-BS 1 wf g 1wfpPZ04-BS 1 wf p 2fPZ04-BS 2 f 2kPZ04-BS 2 k 2wPZ04-BS 2 w 3fPZ04-BS 3 f 3kPZ04-BS 3 k 3wPZ04-BS 3 w
Nauczyciele
M.Baka (BM) L.Benio (BL) A.Bibrzycka (BI)
I.Blacha (BW) A.Błachut-Stoczek (BA) E.Bogusz (BE)
B.Bucka (BO) B.Buczek (BU) A.Cygan (CA)
M.Cyran (CM) D.Dziedzic (DD) T.Frączek (FT)
R.Goc (GR) J.Górnicki (GN) B.Grześko (GB)
K.Habczyk (HK) A.Haj (HA) J.Jachnicka-Kamieniarz (JJ)
M.Janeczko (JM) P.Janosz (JP) A.Jekiełek (JA)
B.Kaim-Gwinner (BK) A.Kamińska (KA) A.Kamyk (KY)
M.Klekot (KG) K.Knapczyk (KB) Ł.Kubarska (KL)
T.Łata (ŁT) K.Łąka-Juda (ŁK) K.Łomzik (LK)
I.Mendzla (MI) M.Owsiak (OM) J.Pałka (PJ)
M.Pastuszka (PM) M.Pencko (MP) A.Pilarczyk-Wawręty (PA)
I.Pluta (PI) E.Płotkowiak (PE) M.Rybak (RM)
Z.Ryszka (RZ) E.Rzenno-Katerla (RE) M.Sawicka (SM)
O.Siwek (SO) A.Słowikowska-Hurnik (SH) M.Szaniawska-Sapela (SZ)
M.Szpak (MS) K.Tlałka (TK) B.Warzecha-Zając (WZ)
A.Wichaj (WA) M.Wróbel (WM) M.Wróblewska (MW)
B.Zając (BZ) K.Zając (ZK) B.Zielińska (ZB)
K.Żmudka (ŻK)
Sale
4 5 6
27 27 a 38
40 30 31
32 33 44
45 46 47
56 55 54
52 23 dp
mp 25 H
sg1 sala gimnastyczna sg2 sala gimnastyczna sg3 sala gimnastyczna
pra1 praktyka 1 pra2 praktyka 2 53
M1 51 M2