Plan lekcji
Oddziały
1TEAPZ04-T 1 TEA 1TGPZ04-T 1 TG 1TOHPZ04-T 1 TOH 1TORPZ04-T 1 TOR 2TEGPZ04-T 2 TEG 2TGPZ04-T 2 TG 2TOHPZ04-T 2 TOH 2TRAPZ04-T 2 TRA 3TAKPZ04-T 3 TAK 3TERPZ04-T 3 TER 3TGPZ04-T 3 TG 3TOHPZ04-T 3 TOH 1fPZ04-BS 1 f 1kPZ04-BS 1 k 1wPZ04-BS 1 w 2fPZ04-BS 2 f 2kPZ04-BS 2 k 2wPZ04-BS 2 w 3kPZ04-BS 3 k 3wPZ04-BS 3 w
Nauczyciele
M.Baka (BM) L.Benio (BL) A.Bibrzycka (BI)
I.Bielak (IB) A.Błachut-Stoczek (BA) E.Bogusz (BE)
B.Bucka (BO) B.Buczek (BU) A.Cygan (CA)
M.Cyran (CM) B.Dubiel-Wojtas (DB) D.Dziedzic (DD)
T.Frączek (FT) R.Goc (GR) J.Górnicki (GN)
E.Górska (GE) B.Grześko (GB) K.Habczyk (HK)
A.Haj (HA) B.Kaim-Gwinner (KB) A.Kamińska (KA)
A.Kamyk (KY) M.Klekot (KG) K.Kot (KK)
R.Krawczyk (KR) Ł.Kubarska (KL) K.Łąka-Juda (ŁK)
K.Łomzik (LK) M.Mościńska (MO) K.Mucha (KM)
M.Owsiak (OM) J.Pałka (PJ) M.Pastuszka (PM)
A.Pilarczyk-Wawręty (PA) I.Pluta (PI) E.Płotkowiak (PE)
M.Rybak (RM) Z.Ryszka (RZ) E.Rzenno-Katerla (RE)
M.Sawicka (SM) O.Siwek (SO) A.Słowikowska-Hurnik (SH)
M.Szaniawska-Sapela (SZ) B.Warzecha-Zając (WZ) A.Wichaj (WA)
M.Wróbel (WM) M.Wróblewska (MW) B.Zając (BZ)
K.Zając (ZK) B.Zielińska (ZB) K.Żmudka (ŻK)
Sale
4 5 6
27 27 a 38
40 30 31
32 33 44
45 46 47
56 55 54
52 23 dp
mp 25 h
sg1 sala gimnastyczna sg2 sala gimnastyczna sg3 sala gimnastyczna
pra1 praktyka 1 pra2 praktyka 2 53
M pracownia hotelarska