D.Dziedzic (DD)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 3TRAPZ04-T-2/2 Obiektymałejarchitekturykrajobrazu 38
3TRAPZ04-T-2/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 53
3TRAPZ04-T-2/2 Obiektymałejarchitekturykrajobrazu 38
4TAKPZ04-T Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 45
2TEAPZ04-T-2/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 38
2 8:00- 8:45 3TRAPZ04-T-2/2 Obiektymałejarchitekturykrajobrazu 38
3TRAPZ04-T-2/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 53
3TRAPZ04-T-2/2 Obiektymałejarchitekturykrajobrazu 38
4TAKPZ04-T Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 45
2TEAPZ04-T-2/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 38
3 8:50- 9:35 3TRAPZ04-T-2/2 Obiektymałejarchitekturykrajobrazu 53
3TRAPZ04-T-2/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 53
4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne 38
  2TEAPZ04-T-2/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 38
4 9:40-10:25   3TRAPZ04-T-2/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 53
4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne 38
1TAHPZ04-T-1/2 Podstawyarchitekturykrajobrazu 38
4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne 38
5 10:40-11:25   4TAKPZ04-T Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 38
4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne 38
4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne 38
4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne 38
6 11:30-12:15 4TAKPZ04-T Zajęciazwychowawcą h
4TAKPZ04-T Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 38
4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne 38
4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne 38
 
7 12:20-13:05 1TAHPZ04-T-1/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 38
3TRAPZ04-T-2/2 Obiektymałejarchitekturykrajobrazu 53
4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury 38
4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne 38
4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury 38
8 13:15-14:00 1TAHPZ04-T-1/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau 38
4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury 38
4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury 38
4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne 38
4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury 38
9 14:05-14:50   4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury 38
  4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne 38
4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury 38
Obowiązuje od: 2.01.2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-12-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum