R.Goc (GR)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 1TOHPZ04-T-1/2 Organizacjaimpreziusługturystycznych 44
2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji 44
     
2 8:00- 8:45 1TOHPZ04-T-1/2 Organizacjaimpreziusługturystycznych 44
2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji 44
2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji 44
   
3 8:50- 9:35 3TOHPZ04-T Zajęciazwychowawcą 6
1TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji 44
2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji 44
   
4 9:40-10:25 2TOHPZ04-T-1/2 Marketingusługturystycznych 44
1TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji 44
2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji 44
2TRAPZ04-T-1/2 Marketingwdziałalnościreklamowej 6
 
5 10:40-11:25         2fPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości 32
6 11:30-12:15 2fPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości 44
  2TRAPZ04-T-1/2 Marketingwdziałalnościreklamowej 44
3kPZ04-BS Działalnośćgospodarczawgastronomii 44
2TRAPZ04-T-1/2 Marketingwdziałalnościreklamowej 44
7 12:20-13:05 3TOHPZ04-T-1/2 Marketingusługturystycznych 44
  2kPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości 44
3kPZ04-BS Działalnośćgospodarczawgastronomii 44
2TRAPZ04-T-1/2 Marketingwdziałalnościreklamowej 44
8 13:15-14:00 1TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji 44
    1TOHPZ04-T-1/2 Organizacjaimpreziusługturystycznych 44
2kPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości 44
Obowiązuje od: 11.06.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-06-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum