M.Klekot (KG)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 2TGPZ04-T Działalnośćgospodarczawgastronomii 55
zaj. wyr. 2TOHPZ04-T-2/2 Podstawydziałalnościprzedsiębiorstwahotelarskiego 55
1TEAPZ04-T-2/2 Językangielski 55
1TEAPZ04-T-2/2 Językangielski 55
2 8:00- 8:45 2TGPZ04-T Językangielski 55
3TERPZ04-T-1/2 Językangielskiwbranżyekonomicznej 55
1TEAPZ04-T-2/2 Językangielski 55
3TAKPZ04-T Językangielskiwarchitekturzekrajobrazu 55
3TERPZ04-T-1/2 Językangielskiwbranżyekonomicznej 55
3 8:50- 9:35 2kPZ04-BS Działalnośćgospodarczawgastronomii 55
3TGPZ04-T Działalnośćgospodarczawgastronomii 32
1TGPZ04-T-1/2 Językangielski 55
  3TOHPZ04-T-2/2 Podstawydziałalnościprzedsiębiorstwahotelarskiego 55
4 9:40-10:25   1wPZ04-BS-1/2 Językangielski 55
2TEGPZ04-T Językangielski 55
1TGPZ04-T-1/2 Językangielski 55
2TGPZ04-T Działalnośćgospodarczawgastronomii 55
5 10:40-11:25 1TGPZ04-T-1/2 Językangielski 55
    2kPZ04-BS Działalnośćgospodarczawgastronomii 55
2TGPZ04-T Językangielski 55
6 11:30-12:15         2TEGPZ04-T Językangielski 55
Obowiązuje od: 11.06.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-06-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum