M.Szaniawska-Sapela (SZ)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 3TERPZ04-T-2/2 Językangielski 27 a
  2TEGPZ04-T-2/2 Językangielskiwgastronomii 27 a
  4TGbPZ04-T Językangielski 30
2 8:00- 8:45 4TOHPZ04-T-2/2 Językangielski 27 a
1TORPZ04-T Językangielski 52
4TOHPZ04-T-2/2 Językangielski 27 a
4TOHPZ04-T-2/2 Językangielski 27 a
4TGbPZ04-T Językangielski 30
3 8:50- 9:35   4TGbPZ04-T Językangielski 27 a
4TGbPZ04-T Językangielski 27 a
4TOHPZ04-T-2/2 Językangielski 27 a
2TEGPZ04-T-1/2 Językangielskiwbranżyekonomicznej 27 a
4 9:40-10:25 1TORPZ04-T Językangielski 56
4TGbPZ04-T Językangielski 27 a
1TOHPZ04-T-1/2 Językangielski 27 a
1TORPZ04-T Językangielski 31
 
5 10:40-11:25 2fPZ04-BS Językangielskiwefryzjerstwie 27 a
  3TERPZ04-T-2/2 Językangielski 27 a
4TGbPZ04-T Językangielski 31
4TOHPZ04-T-2/2 Językangielski 27 a
6 11:30-12:15 1TOHPZ04-T-1/2 Językangielski 27 a
4TOHPZ04-T-2/2 Językangielski 27 a
2fPZ04-BS Językangielski 27 a
2TGPZ04-T Językangielskiwgastronomii 32
4TOHPZ04-T-2/2 Językangielski 27 a
7 12:20-13:05 4TGbPZ04-T Językangielski 27 a
      1TOHPZ04-T-1/2 Językangielski 27 a
8 13:15-14:00     2TEGPZ04-T-1/2 Językangielskiwbranżyekonomicznej 27 a
   
9 14:05-14:50 2wPZ04-BS Językangielski 27 a
  2wPZ04-BS Zajęciazwychowawcą 4
   
Obowiązuje od: 5.03.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum