1TAHPZ04-T 1 TAH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Wychowaniedożyciawrodzinie PA 4 Wiedzaokulturze RE 45 Wychowaniefizyczne-1/2 BM sg2
Wychowaniefizyczne-2/2 RZ sg1
Roślinyozdobne-1/2 BO 38
Organizacjapracywhotelarstwie-2/2 CA 5
 
2 8:00- 8:45 Językpolski WA 33 Historia BU 52 Wychowaniefizyczne-1/2 BM sg2
Wychowaniefizyczne-2/2 RZ sg1
Roślinyozdobne-1/2 BO 38
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 5
Językniemiecki-1/2 LK 27
Językniemiecki-2/2 KB 33
3 8:50- 9:35 Językpolski WA 33 Religia/etyka ŁT 4 Matematyka BK 45 Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-1/2 BO 38
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 5
Językangielski-1/2 KG 55
Językangielski-2/2 PM 31
4 9:40-10:25 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-1/2 DD 38
Organizacjapracywhotelarstwie-2/2 CA 5
Biologia ŁK 32 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-1/2 DD 4
Działalnośćrecepcji-2/2 GR 44
Zajęciazwychowawcą PA 4 Roślinyozdobne-1/2 BO 38
Działalnośćrecepcji-2/2 GR 44
5 10:40-11:25 Matematyka BK 45 Językangielski-1/2 KG 55
Językangielski-2/2 PM 52
Podstawyarchitekturykrajobrazu-1/2 DD 4
Działalnośćrecepcji-2/2 GR 44
Geografia HA 31 Roślinyozdobne-1/2 BO 38
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 5
6 11:30-12:15 Edukacjadlabezpieczeństwa ZB 45 Chemia ŁK 4 Podstawyprzedsiębiorczości GR 44 Podstawyprzedsiębiorczości GR 44 Matematyka BK 45
7 12:20-13:05 Fizyka PI 40 Wychowaniefizyczne-1/2 BM sg1
Wychowaniefizyczne-2/2 RZ sg2
Językniemiecki-1/2 LK 27
Językniemiecki-2/2 KB 27 a
Językangielski-1/2 KG 55
Językangielski-2/2 PM 27
Językpolski WA 32
8 13:15-14:00 Informatyka-2/2 WM 47       Informatyka-1/2 WM 47
Obowiązuje od: 3.06.2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum