3TOHPZ04-T 3 TOH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Informacjaturystyczna-1/2 SM 54
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 5
    Językniemiecki LK 27 Obsługaturystyczna-1/2 SM 31
Podstawydziałalnościprzedsiębiorstwahotelarskiego-2/2 KG 55
2 8:00- 8:45 Informacjaturystyczna-1/2 SM 54
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 5
Językangielski PM 27   Organizacjaimpreziusługturystycznych-1/2 SM 31
Obsługakonsumenta-2/2 ŁK 25
Obsługaturystyczna-1/2 SM 31
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 53
3 8:50- 9:35 Językangielskiwturystyce-1/2 KG 55
Językangielskiwhotelarstwie-2/2 SZ 27 a
Geografia HA 33 Językangielski PM 27 Organizacjaimpreziusługturystycznych-1/2 SM 31
Obsługakonsumenta-2/2 ŁK 25
Marketingusługturystycznych-1/2 GR 44
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 53
4 9:40-10:25 Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce-1/2 KA 46
Usługiżywieniowewhotelarstwie-2/2 BZ 25
Matematyka GB 30 Obsługainformatycznawturystyce-1/2 SH 54
Obsługainformatycznawhotelarstwie-2/2 WM 47
Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce-1/2 KA 46
Obsługakonsumenta-2/2 ŁK 25
Historiaispołeczeństwo WA 31
5 10:40-11:25 Religia/etyka ŁT 6 Językpolski WA 27 Obsługainformatycznawturystyce-1/2 SH 54
Obsługainformatycznawhotelarstwie-2/2 WM 47
Językpolski WA 33 Wychowaniefizyczne ZB sg2
6 11:30-12:15 Matematyka GB 30 Geografiaturystyczna-1/2 SO 54
Organizacjapracywhotelarstwie-2/2 KY 53
Religia/etyka ŁT h Językpolski WA 33 Wychowaniedożyciawrodzinie WZ h
7 12:20-13:05   Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce-1/2 KA 46
Organizacjapracywhotelarstwie-2/2 KY 44
Zajęciazwychowawcą WA 27 a Geografia HA 33  
8 13:15-14:00   Organizacjapracywhotelarstwie-2/2 KY 44 Wychowaniefizyczne ZB sg2    
9 14:05-14:50     Wychowaniefizyczne ZB sg2    
Obowiązuje od: 2.01.2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-12-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum