3TOHPZ04-T 3 TOH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Informacjaturystyczna-1/2 SM 54
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 5
  Wychowaniefizyczne ZB sg1 Językniemiecki LK 27 Obsługaturystyczna-1/2 SM 31
Podstawydziałalnościprzedsiębiorstwahotelarskiego-2/2 KG 55
2 8:00- 8:45 Informacjaturystyczna-1/2 SM 54
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 5
Geografia HA 33 Wychowaniefizyczne ZB sg1 Organizacjaimpreziusługturystycznych-1/2 SM 31
Obsługakonsumenta-2/2 ŁK 25
Obsługaturystyczna-1/2 SM 31
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 53
3 8:50- 9:35 Językangielskiwturystyce-1/2 KG 55
Językangielskiwhotelarstwie-2/2 SZ 27 a
Językangielski PM 4 Matematyka GB 30 Organizacjaimpreziusługturystycznych-1/2 SM 31
Obsługakonsumenta-2/2 ŁK 25
Marketingusługturystycznych-1/2 GR 44
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 53
4 9:40-10:25 Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce-1/2 KA 46
Usługiżywieniowewhotelarstwie-2/2 BZ 25
Matematyka GB 30 Obsługainformatycznawturystyce-1/2 SH 54
Obsługainformatycznawhotelarstwie-2/2 WM 47
Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce-1/2 KA 46
Obsługakonsumenta-2/2 ŁK 25
Geografia HA 31
5 10:40-11:25 Religia/etyka ŁT 4 Językpolski WA 27 Obsługainformatycznawturystyce-1/2 SH 54
Obsługainformatycznawhotelarstwie-2/2 WM 47
Językpolski WA 33 Wychowaniefizyczne ZB sg2
6 11:30-12:15 Językangielski PM 44 Geografiaturystyczna-1/2 SO 54
Organizacjapracywhotelarstwie-2/2 KY 53
Zajęciazwychowawcą WA h Językpolski WA 33 Wychowaniedożyciawrodzinie WZ h
7 12:20-13:05   Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce-1/2 KA 46
Organizacjapracywhotelarstwie-2/2 KY 44
Religia/etyka ŁT 27 a   Historiaispołeczeństwo WA 55
8 13:15-14:00   Organizacjapracywhotelarstwie-2/2 KY 44      
Obowiązuje od: 10.09.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum