3TEAPZ04-T 3 TEA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 38
Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-2/2 OM 6
Matematyka-2/2 BK 45 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 53 Biologia-2/2 PA 4
2 8:00- 8:45 Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 38
Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-2/2 OM 6
Matematyka-1/2 BK 45
Biologia-2/2 PA 4
Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 53
Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-2/2 OM 31
3 8:50- 9:35 Historiaispołeczeństwo WA 33 Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 6
Językpolski HA 33 Matematyka-1/2 BK 55
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-2/2 OM 51
Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-2/2 OM 31
4 9:40-10:25 Językpolski HA 32 Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Językangielskiwarchitekturzekrajobrazu-2/2 PM 55
Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 51
Wychowaniefizyczne ZB sg2 Wychowaniedożyciawrodzinie WZ 40
5 10:40-11:25 Językpolski HA 33 Językniemiecki ŻK 56 Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 47
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 51
Językangielskiwbranżyekonomicznej-1/2 BI 6
Matematyka-2/2 BK 40
Językangielski KG 27
6 11:30-12:15 Wychowaniefizyczne ZB sg1 Matematyka-1/2 BK 45
Biologia-2/2 PA 51
Zajęciazwychowawcą KA 46 Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Prowadzeniedziałalnościgospodarczejwarchitekturzekrajobrazu-2/2 GR 38
Matematyka-1/2 BK 6
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 53
7 12:20-13:05 Wychowaniefizyczne ZB sg1 Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 53 Religia/etyka PJ 6 Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Biologia-2/2 PA 4
Językangielskiwbranżyekonomicznej-1/2 BI 38
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 53
8 13:15-14:00 Językangielski KG 5 Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 53 Religia/etyka PJ 45 Biurorachunkowe-1/2 WM 47  
9 14:05-14:50       Biurorachunkowe-1/2 WM 47  
Obowiązuje od: 27.04.2020 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2020-04-24
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum