3TOHPZ04-T 3 TOH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Organizacjapracywhotelarstwie-2/2 KY 45   Językangielskiwturystyce-1/2 ŻK 5
Językangielskiwhotelarstwie-2/2 BI 40
  Obsługaturystyczna-1/2 SM 31
Podstawydziałalnościprzedsiębiorstwahotelarskiego-2/2 KG 55
2 8:00- 8:45 Organizacjapracywhotelarstwie-2/2 KY 45 Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce-1/2 KA 46 Geografia HA 33 Organizacjaimpreziusługturystycznych-1/2 SM 6 Obsługaturystyczna-1/2 SM 31
Obsługakonsumenta-2/2 ŁK 25
3 8:50- 9:35 Zajęciazwychowawcą GR 6 Matematyka GB 30 Językangielski BI 56 Organizacjaimpreziusługturystycznych-1/2 SM 6
Usługiżywieniowewhotelarstwie-2/2 BZ h
Obsługaturystyczna-1/2 SM 31
Obsługakonsumenta-2/2 ŁK 25
4 9:40-10:25 Matematyka GB 30 Językpolski GN 32 Religia/etyka KM 5 Religia/etyka KM 5 Marketingusługturystycznych-1/2 GR 31
Obsługakonsumenta-2/2 ŁK 25
5 10:40-11:25 Wychowaniefizyczne WZ sg1 Językpolski GN 32 Informacjaturystyczna-1/2 SM 47
Obsługainformatycznawhotelarstwie-2/2 SH 54
Językpolski GN 32 Językniemiecki ŻK 27
6 11:30-12:15 Wychowaniefizyczne WZ sg1 Obsługainformatycznawturystyce-1/2 SH 54
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 56
Informacjaturystyczna-1/2 SM 47
Obsługainformatycznawhotelarstwie-2/2 SH 54
Historiaispołeczeństwo BU 52 Geografia HA 31
7 12:20-13:05 Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce-1/2 KA 46 Obsługainformatycznawturystyce-1/2 SH 54
Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 56
Wychowaniefizyczne WZ sg2 Geografiaturystyczna-1/2 SO 47 Językangielski BI 25
8 13:15-14:00   Technikipracywhotelarstwie-2/2 CA 56      
Obowiązuje od: 5.03.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum