3TRAPZ04-T 3 TRA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 53 Organizacjaitechnikireklamy-1/2 SH 54
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 6
  Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne-2/2 BO 6
2 8:00- 8:45 Językpolski-1/2 GN 32
Chemia-2/2 DB 27
Językangielskiwdziałalnościreklamowej-1/2 KG 55
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 53
Organizacjaitechnikireklamy-1/2 SH 54
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 6
Językangielski BI 33 Językpolski-1/2 GN 32
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne-2/2 BO 6
3 8:50- 9:35 Przyroda-1/2 ŁK 55
Chemia-2/2 DB 27
Językpolski-1/2 GN 32
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 53
Organizacjaitechnikireklamy-1/2 SH 54
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 6
Organizacjaitechnikireklamy-1/2 SH 56
Językpolski-2/2 BL 33
Działalnośćgospodarczawreklamie-1/2 CA 5
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne-2/2 BO 6
4 9:40-10:25 Wychowaniefizyczne RZ sg1 Działalnośćgospodarczawreklamie-1/2 CA 5
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 53
Matematyka PI 40 Organizacjaitechnikireklamy-1/2 SH 56
Językpolski-2/2 BL 33
Zajęciazwychowawcą SH 56
5 10:40-11:25 Wychowaniefizyczne RZ sg1 Matematyka PI 40 Językangielski BI 40 Językpolski-1/2 GN 32
Biologia-2/2 PA 4
Językniemiecki KB 44
6 11:30-12:15 Projektowaniekampaniireklamowej-1/2 SH 54
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 38
Religia/etyka ŁT 6 Językpolski-1/2 GN 32
Historiaispołeczeństwo-2/2 BL 38
Językangielskiwdziałalnościreklamowej-1/2 KG 55
Biologia-2/2 PA 4
Wychowaniefizyczne RZ sg2
7 12:20-13:05 Projektowaniekampaniireklamowej-1/2 SH 54
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 38
Multimediaigrafikakomputerowa-1/2 PM 54
Językangielskiwarchitekturzekrajobrazu-2/2 BI 56
Językpolski-1/2 GN 32
Językpolski-2/2 BL 38
Religia/etyka ŁT 38 Elementyprawa-etykiipsychologiiwreklamie-1/2 BU 52
Chemia-2/2 DB 27
8 13:15-14:00 Elementyprawa-etykiipsychologiiwreklamie-1/2 BU 52
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 38
Multimediaigrafikakomputerowa-1/2 PM 54
Biologia-2/2 PA 4
Projektowanieśrodkówreklamowych-1/2 PM 54
Prowadzeniedziałalnościgospodarczejwarchitekturzekrajobrazu-2/2 SH 56
Elementyprawa-etykiipsychologiiwreklamie-1/2 BU 52 Biologia-2/2 PA 4
Obowiązuje od: 3.06.2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum