3TRAPZ04-T 3 TRA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Językpolski-1/2 GN 32
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 38
Elementyprawa-etykiipsychologiiwreklamie-1/2 BU 52
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 53
Językpolski-1/2 GN 32
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 38
Językangielskiwdziałalnościreklamowej-1/2 KG 55 Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne-2/2 BO 6
2 8:00- 8:45 Językpolski-1/2 GN 32
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 38
Językangielskiwdziałalnościreklamowej-1/2 KG 55
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 53
Językpolski-1/2 GN 32
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 38
Językpolski-1/2 GN 32 Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne-2/2 BO 6
3 8:50- 9:35 Przyroda-1/2 ŁK 25
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 53
Językpolski-1/2 GN 32
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 53
Religia/etyka ŁT 45 Multimediaigrafikakomputerowa-1/2 PM 54
Językpolski-2/2 BL 6
Elementyprawa-etykiipsychologiiwreklamie-1/2 BU 52
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne-2/2 BO 6
4 9:40-10:25 Wychowaniefizyczne RZ sg1 Działalnośćgospodarczawreklamie-1/2 CA 5
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 53
Matematyka PI 40 Multimediaigrafikakomputerowa-1/2 PM 54
Językpolski-2/2 BL 6
Językniemiecki WB 33
5 10:40-11:25 Wychowaniefizyczne RZ sg1 Językangielski BI 55 Językangielski BI 45 Projektowanieśrodkówreklamowych-1/2 PM 54
Biologia-2/2 PA 4
Wychowaniedożyciawrodzinie WZ h
6 11:30-12:15 Projektowaniekampaniireklamowej-1/2 SH 54
Chemia-2/2 DB 27 a
Matematyka PI 40 Organizacjaitechnikireklamy-1/2 SH 56
Biologia-2/2 PA 53
Projektowanieśrodkówreklamowych-1/2 PM 54
Biologia-2/2 PA 4
Wychowaniefizyczne RZ sg2
7 12:20-13:05 Projektowaniekampaniireklamowej-1/2 SH 54
Chemia-2/2 DB 55
Multimediaigrafikakomputerowa-1/2 PM 54
Obiektymałejarchitekturykrajobrazu-2/2 DD 53
Organizacjaitechnikireklamy-1/2 SH 56
Językpolski-2/2 BL 33
Religia/etyka ŁT 6 Działalnośćgospodarczawreklamie-1/2 CA 27 a
Chemia-2/2 DB 6
8 13:15-14:00 Projektowaniekampaniireklamowej-1/2 SH 54
Biologia-2/2 PA 4
Multimediaigrafikakomputerowa-1/2 PM 54
Językangielskiwarchitekturzekrajobrazu-2/2 BI 32
Organizacjaitechnikireklamy-1/2 SH 56
Historiaispołeczeństwo-2/2 BL 33
Zajęciazwychowawcą SH 56 Działalnośćgospodarczawreklamie-1/2 CA 5
Prowadzeniedziałalnościgospodarczejwarchitekturzekrajobrazu-2/2 SH 56
Obowiązuje od: 2.01.2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-12-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum