1TETpPZ04-T 1 TETp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55         Obsługaturystyczna-2/2 MI 6
2 8:00- 8:45 Językangielski-1/2 SZ 27 a Podstawyekonomii-1/2 KA 46 mat. Matematyka GB 30 Obsługaturystyczna-2/2 MI 6
3 8:50- 9:35 Gospodarkazasobamirzeczowymi-1/2 GR 44
Geografiaturystyczna-2/2 MS 55
Biologia ŁK 4 Religia/etyka PJ 40 Systemykomputerowesprzedażyiwgospodarcezasobamirzeczowymi-1/2 CM 54
Organizacjaimpreziusługturystycznych-2/2 SO 52
Technikikomputerowewpracybiurowej-1/2 CM 54
Podstawyturystyki-2/2 MI 53
4 9:40-10:25 Gospodarkazasobamirzeczowymi-1/2 GR 44
Organizacjaimpreziusługturystycznych-2/2 SO 4
Językpolski HA 27 Historia BU 52 Systemykomputerowesprzedażyiwgospodarcezasobamirzeczowymi-1/2 CM 54
Geografiaturystyczna-2/2 MS 31
Technikikomputerowewpracybiurowej-1/2 CM 54
Podstawyturystyki-2/2 MI 53
5 10:40-11:25 Geografia MP 31 Językpolski HA 32 Matematyka GB 30 Plastyka RE 56 Językniemiecki-1/2 ŻK H
Językniemiecki-2/2 LK 25
6 11:30-12:15 Podstawyekonomii-1/2 KA 46
Informatyka-2/2 WM 47
Matematyka GB 30 Geografia MP 6 Językangielski-1/2 SZ 27 a
Językangielski-2/2 JP 6
Wychowaniefizyczne RZ sg3
7 12:20-13:05 Wychowaniedożyciawrodzinie PA 4 Historia BU 52 Biologia ŁK 4 Zajęciazwychowawcą BU H Językpolski HA 4
8 13:15-14:00 Planowanieprzedsięwzięćgospodarczych-1/2 JA 31
Organizacjaimpreziusługturystycznych-2/2 SO 56
Językniemiecki-1/2 ŻK 30
Językniemiecki-2/2 LK 27
Wychowaniefizyczne RZ sg2 Pracabiurowa-1/2 JA 6
Podstawyturystyki-2/2 MI 31
Edukacjadlabezpieczeństwa ZB 45
9 14:05-14:50 Informatyka-1/2 WM 47
Językangielski-2/2 JP 27
Językangielski-1/2 SZ 27 a Wychowaniefizyczne RZ sg2 Pracabiurowa-1/2 JA 6
Obsługaturystyczna-2/2 MI 31
 
10 14:55-15:40     Językangielski-2/2 JP 33    
Obowiązuje od: 27.04.2020 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2020-04-24
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum