2TRAPZ04-T 2 TRA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Historiaispołeczeństwo-2/2 BL 32 Multimediaigrafikakomputerowa-1/2 PM 47 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 38   Realizacjazamówień-1/2 SH 47
Roślinyozdobne-2/2 OM 6
2 8:00- 8:45 Matematyka PI 40 Multimediaigrafikakomputerowa-1/2 PM 47
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 5
Realizacjazamówień-1/2 SH 47
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 38
Historia-1/2 WA 33
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne-2/2 BO @
Realizacjazamówień-1/2 SH 47
Roślinyozdobne-2/2 OM 6
3 8:50- 9:35 Sprzedażwreklamie-1/2 CA 56
Językpolski-2/2 BL 55
Multimediaigrafikakomputerowa-1/2 PM 47
Projektyobiektówarchitekturykrajobrau-2/2 DD 5
Wychowaniefizyczne RZ sg1 Organizacjasprzedażyreklamy-1/2 PM 54
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne-2/2 BO @
Realizacjazamówień-1/2 SH 47
Roślinyozdobne-2/2 OM 6
4 9:40-10:25 Językangielski BI 27 Językniemiecki GE 27 Wychowaniefizyczne RZ sg1 Marketingwdziałalnościreklamowej-1/2 GR 6
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne-2/2 BO @
Zajęciazwychowawcą SH 52
5 10:40-11:25 Religia/etyka KM 5 Językangielski BI 38 Sprzedażwreklamie-1/2 CA 45
Roślinyozdobne-2/2 OM 38
Organizacjaitechnikireklamy-1/2 SH 47
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne-2/2 BO @
Religia/etyka KM h
6 11:30-12:15 Językniemiecki GE 27 Matematyka PI 40 Marketingwdziałalnościreklamowej-1/2 GR 44
Roślinyozdobne-2/2 OM 38
Organizacjaitechnikireklamy-1/2 SH 47
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne-2/2 BO @
Marketingwdziałalnościreklamowej-1/2 GR 44
Chemia-2/2 DB 6
7 12:20-13:05 Organizacjasprzedażyreklamy-1/2 PM 54
Biologia-2/2 KK 44
Wychowaniedożyciawrodzinie WZ 4 Językpolski-1/2 GN 32
Roślinyozdobne-2/2 OM 38
Językpolski-1/2 GN 32
Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne-2/2 BO @
Marketingwdziałalnościreklamowej-1/2 GR 44
Chemia-2/2 DB 6
8 13:15-14:00 Organizacjasprzedażyreklamy-1/2 PM 54
Roślinyozdobne-2/2 KK 44
Językpolski-1/2 GN 32
Językpolski-2/2 BL 31
Językpolski-1/2 GN 32
Biologia-2/2 KK 45
Językpolski-1/2 GN 32 Wychowaniefizyczne RZ sg1
9 14:05-14:50 Roślinyozdobne-2/2 KK 44 Językpolski-1/2 GN 32
Językpolski-2/2 BL 31
Wiedzaospołeczeństwie-1/2 BU 52
Chemia-2/2 DB 38
   
Obowiązuje od: 5.03.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum