44
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 KY 2TGPZ04-T Zajęciazwychowawcą
KY 4TGPZ04-T Planowanieżywieniaiprodukcjigastronomicznej
KY 4TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
KY 3TEGPZ04-T-2/2 Planowanieżywieniaiprodukcjigastronomicznej
GR 2TOHPZ04-T-1/2 Marketingusługturystycznych
2 8:00- 8:45 GR 2TGPZ04-T Działalnośćgospodarczawgastronomii
KY 4TGPZ04-T Planowanieżywieniaiprodukcjigastronomicznej
KY 4TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
KY 3TEGPZ04-T-2/2 Planowanieżywieniaiprodukcjigastronomicznej
GR 2TOHPZ04-T-1/2 Organizacjaimpreziusługturystycznych
3 8:50- 9:35 GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
KY 2TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
KY 4TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
KY 3TGPZ04-T Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
GR 3TOHPZ04-T-1/2 Marketingusługturystycznych
4 9:40-10:25 GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
KY 2TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
GR 1TAHPZ04-T Podstawyprzedsiębiorczości
KY 3TGPZ04-T Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
GR 2TGPZ04-T Działalnośćgospodarczawgastronomii
5 10:40-11:25 GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
SO 1TOTPZ04-T Organizacjaimpreziusługturystycznych
WB 2TGPZ04-T-1/2 Językniemiecki
KY 4TGPZ04-T Organizacjaprodukcjigastronomicznej
WA 3TEGPZ04-T Historiaispołeczeństwo
6 11:30-12:15 ŁT 2TOHPZ04-T Religia/etyka
KG 2TGPZ04-T Językangielskiwgastronomii
GR 1kPZ04-BS Działalnośćgospodarczawgastronomii
KY 4TGPZ04-T Organizacjaprodukcjigastronomicznej
GR 2TOHPZ04-T-2/2 Podstawydziałalnościprzedsiębiorstwahotelarskiego
7 12:20-13:05 GR 1TAHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
KY 3TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
KY 1TGPZ04-T Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
KY 2kPZ04-BS Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
KY 2TGPZ04-T Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
8 13:15-14:00 GR 1TAHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
KY 3TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
KY 2TGPZ04-T Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
KY 2kPZ04-BS Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
KY 1TGPZ04-T Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
9 14:05-14:50     KY 2TGPZ04-T Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
GR 2kPZ04-BS Działalnośćgospodarczawgastronomii
 
Obowiązuje od: 2.01.2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-12-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum