44
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 GR 1TOHPZ04-T-1/2 Organizacjaimpreziusługturystycznych
GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
  KY 2TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
KY 1TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
2 8:00- 8:45 GR 1TOHPZ04-T-1/2 Organizacjaimpreziusługturystycznych
GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
KY 2TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
KY 1TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
3 8:50- 9:35   GR 1TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
KY 3TGPZ04-T Planowanieżywieniaiprodukcjigastronomicznej
KY 2TGPZ04-T Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
4 9:40-10:25 GR 2TOHPZ04-T-1/2 Marketingusługturystycznych
GR 1TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
KY 3TGPZ04-T Planowanieżywieniaiprodukcjigastronomicznej
 
5 10:40-11:25 PM 1TGPZ04-T-2/2 Językangielski
KY 1kPZ04-BS Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
ŻK 1TEAPZ04-T-2/2 Językniemiecki
KY 1kPZ04-BS Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
PM 2TOHPZ04-T Językangielski
6 11:30-12:15 GR 2fPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości
KY 3TGPZ04-T Organizacjaprodukcjigastronomicznej
GR 2TRAPZ04-T-1/2 Marketingwdziałalnościreklamowej
GR 3kPZ04-BS Działalnośćgospodarczawgastronomii
GR 2TRAPZ04-T-1/2 Marketingwdziałalnościreklamowej
7 12:20-13:05 GR 3TOHPZ04-T-1/2 Marketingusługturystycznych
KY 1TGPZ04-T Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
GR 2kPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości
GR 3kPZ04-BS Działalnośćgospodarczawgastronomii
GR 2TRAPZ04-T-1/2 Marketingwdziałalnościreklamowej
8 13:15-14:00 GR 1TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
KY 1TGPZ04-T Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
  GR 1TOHPZ04-T-1/2 Organizacjaimpreziusługturystycznych
GR 2kPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości
Obowiązuje od: 11.06.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-06-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum