44
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 GR 1TOHPZ04-T-1/2 Organizacjaimpreziusługturystycznych
GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
  KY 2TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
KY 1TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
2 8:00- 8:45 GR 1TOHPZ04-T-1/2 Organizacjaimpreziusługturystycznych
GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
KY 2TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
KY 1TOHPZ04-T-2/2 Organizacjapracywhotelarstwie
3 8:50- 9:35 ŻK 4TAKPZ04-T Językangielski
GR 1TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
KY 3TGPZ04-T Planowanieżywieniaiprodukcjigastronomicznej
KY 2TGPZ04-T Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
4 9:40-10:25 GR 2TOHPZ04-T-1/2 Marketingusługturystycznych
GR 1TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
GR 2TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
KY 3TGPZ04-T Planowanieżywieniaiprodukcjigastronomicznej
KY 2TGPZ04-T Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
5 10:40-11:25 KK 1TEAPZ04-T-2/2 Roślinyozdobne
RM 1TGPZ04-T Chemia
GR 2fPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości
KY 1TGPZ04-T Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
KY 1TGPZ04-T Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
6 11:30-12:15 GR 2fPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości
RE 1TEAPZ04-T Wiedzaokulturze
GR 2TRAPZ04-T-1/2 Marketingwdziałalnościreklamowej
KY 1TGPZ04-T Zajęciazwychowawcą
GR 2TRAPZ04-T-1/2 Marketingwdziałalnościreklamowej
7 12:20-13:05 KK 2TRAPZ04-T-2/2 Biologia
KY 3TGPZ04-T Organizacjaprodukcjigastronomicznej
GR 2kPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości
KY 1kPZ04-BS Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
GR 2TRAPZ04-T-1/2 Marketingwdziałalnościreklamowej
8 13:15-14:00 KK 2TRAPZ04-T-2/2 Roślinyozdobne
KY 1kPZ04-BS Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii
GR 1TOHPZ04-T-2/2 Działalnośćrecepcji
  GR 2kPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości
9 14:05-14:50 KK 2TRAPZ04-T-2/2 Roślinyozdobne
       
Obowiązuje od: 5.03.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum