47
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 WM 2TEGPZ04-T-1/2 Kadryipłace
PM 2TRAPZ04-T-1/2 Multimediaigrafikakomputerowa
WM 3TERPZ04-T-1/2 Biurorachunkowe
WM 3TERPZ04-T-1/2 Biurorachunkowe
SH 2TRAPZ04-T-1/2 Realizacjazamówień
2 8:00- 8:45 WM 2TEGPZ04-T-1/2 Kadryipłace
PM 2TRAPZ04-T-1/2 Multimediaigrafikakomputerowa
WM 3TERPZ04-T-1/2 Biurorachunkowe
WM 3TERPZ04-T-1/2 Biurorachunkowe
SH 2TRAPZ04-T-1/2 Realizacjazamówień
3 8:50- 9:35 WM 2TEGPZ04-T-1/2 Kadryipłace
PM 2TRAPZ04-T-1/2 Multimediaigrafikakomputerowa
WM 3TERPZ04-T-1/2 Biurorachunkowe
WM 3TERPZ04-T-1/2 Biurorachunkowe
SH 2TRAPZ04-T-1/2 Realizacjazamówień
4 9:40-10:25   WM 2TOHPZ04-T-2/2 Obsługainformatycznawhotelarstwie
WM 3TERPZ04-T-1/2 Biurorachunkowe
WM 3TERPZ04-T-1/2 Biurorachunkowe
WM 1fPZ04-BS-1/2 Informatyka
5 10:40-11:25 WM 3TERPZ04-T-2/2 Działalnośćgospodarczawreklamie
WM 2TOHPZ04-T-2/2 Obsługainformatycznawhotelarstwie
SM 3TOHPZ04-T-1/2 Informacjaturystyczna
SH 2TRAPZ04-T-1/2 Organizacjaitechnikireklamy
WM 1TEAPZ04-T-1/2 Informatyka
6 11:30-12:15 WM 3TERPZ04-T-2/2 Działalnośćgospodarczawreklamie
  SM 3TOHPZ04-T-1/2 Informacjaturystyczna
SH 2TRAPZ04-T-1/2 Organizacjaitechnikireklamy
WM 1TGPZ04-T-1/2 Informatyka
7 12:20-13:05 WM 2TEGPZ04-T-2/2 Działalnośćgospodarczawgastronomii
  WM 1TOHPZ04-T-2/2 Informatyka
SO 3TOHPZ04-T-1/2 Geografiaturystyczna
WM 1TORPZ04-T-2/2 Informatyka
8 13:15-14:00   WM 1kPZ04-BS-1/2 Informatyka
     
9 14:05-14:50   WM 1wPZ04-BS-2/2 Informatyka
     
Obowiązuje od: 11.06.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-06-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum