55
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 KG 2TGPZ04-T Działalnośćgospodarczawgastronomii
  KG 2TOHPZ04-T-2/2 Podstawydziałalnościprzedsiębiorstwahotelarskiego
KG 1TEAPZ04-T-2/2 Językangielski
KG 1TEAPZ04-T-2/2 Językangielski
2 8:00- 8:45 KG 2TGPZ04-T Językangielski
KG 3TERPZ04-T-1/2 Językangielskiwbranżyekonomicznej
KG 1TEAPZ04-T-2/2 Językangielski
KG 3TAKPZ04-T Językangielskiwarchitekturzekrajobrazu
KG 3TERPZ04-T-1/2 Językangielskiwbranżyekonomicznej
3 8:50- 9:35 KG 2kPZ04-BS Działalnośćgospodarczawgastronomii
  KG 1TGPZ04-T-1/2 Językangielski
  KG 3TOHPZ04-T-2/2 Podstawydziałalnościprzedsiębiorstwahotelarskiego
4 9:40-10:25 BA 2fPZ04-BS Zajęciazwychowawcą
KG 1wPZ04-BS-1/2 Językangielski
KG 2TEGPZ04-T Językangielski
KG 1TGPZ04-T-1/2 Językangielski
KG 2TGPZ04-T Działalnośćgospodarczawgastronomii
5 10:40-11:25 KG 1TGPZ04-T-1/2 Językangielski
  PM 3TERPZ04-T-1/2 Językangielski
KG 2kPZ04-BS Działalnośćgospodarczawgastronomii
KG 2TGPZ04-T Językangielski
6 11:30-12:15   BI 2TRAPZ04-T Językangielski
WM 2TEGPZ04-T-2/2 Działalnośćgospodarczawgastronomii
BI 2TOHPZ04-T-2/2 Językangielskiwhotelarstwie
KG 2TEGPZ04-T Językangielski
7 12:20-13:05       LK 3wPZ04-BS-1/2 Językniemiecki
 
Obowiązuje od: 11.06.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-06-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum