mp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 RM 3kPZ04-BS-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
PE 3kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
HK 3TGPZ04-T-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
FT 2TGPZ04-T-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
PE 3kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
2 8:00- 8:45 RM 3kPZ04-BS-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
PE 3kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
HK 3TGPZ04-T-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
FT 2TGPZ04-T-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
PE 3kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
3 8:50- 9:35 RM 3kPZ04-BS-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
PE 3kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
HK 3TGPZ04-T-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
FT 2TGPZ04-T-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
PE 3kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
4 9:40-10:25 RM 3kPZ04-BS-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
PE 3kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
HK 3TGPZ04-T-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
FT 2TGPZ04-T-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
PE 3kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
5 10:40-11:25 RM 1kPZ04-BS-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
PE 3kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
HK 3TGPZ04-T-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
FT 2TGPZ04-T-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
PE 3kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
6 11:30-12:15 RM 1kPZ04-BS-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
PE 3kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
BZ 2kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
BZ 1TGPZ04-T-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
PE 3kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
7 12:20-13:05 RM 1kPZ04-BS-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
  BZ 2kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
BZ 1TGPZ04-T-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
 
8 13:15-14:00 RM 1kPZ04-BS-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
FT 2TGPZ04-T-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
BZ 2kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
BZ 1TGPZ04-T-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
RM 2kPZ04-BS-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
9 14:05-14:50   FT 2TGPZ04-T-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
BZ 2kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
BZ 1TGPZ04-T-2/2 Procesytechnologicznewgastronomii
RM 2kPZ04-BS-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
10 14:55-15:40   FT 2TGPZ04-T-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
BZ 2kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
  RM 2kPZ04-BS-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
11 15:45-16:30   FT 2TGPZ04-T-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
BZ 2kPZ04-BS-2/2 Zajęciapraktyczne
  RM 2kPZ04-BS-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
12 16:35-17:20   FT 2TGPZ04-T-1/2 Procesytechnologicznewgastronomii
     
Obowiązuje od: 2.01.2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-12-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum