38
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 DD 3TRAPZ04-T-2/2 Obiektymałejarchitekturykrajobrazu
BO 2TEAPZ04-T-2/2 Roślinyozdobne
DD 3TRAPZ04-T-2/2 Obiektymałejarchitekturykrajobrazu
BO 1TAHPZ04-T-1/2 Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu
DD 2TEAPZ04-T-2/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau
2 8:00- 8:45 DD 3TRAPZ04-T-2/2 Obiektymałejarchitekturykrajobrazu
BO 2TEAPZ04-T-2/2 Roślinyozdobne
DD 3TRAPZ04-T-2/2 Obiektymałejarchitekturykrajobrazu
BO 1TAHPZ04-T-1/2 Roślinyozdobne
DD 2TEAPZ04-T-2/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau
3 8:50- 9:35 BI 4TAKPZ04-T Językangielski
BO 2TEAPZ04-T-2/2 Roślinyozdobne
DD 4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne
BO 1TAHPZ04-T-1/2 Roślinyozdobne
DD 2TEAPZ04-T-2/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau
4 9:40-10:25 DB 4TAKPZ04-T Chemia
BO 2TEAPZ04-T-2/2 Roślinyozdobne
DD 4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne
DD 1TAHPZ04-T-1/2 Podstawyarchitekturykrajobrazu
DD 4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne
5 10:40-11:25 DB 4TAKPZ04-T Chemia
DD 4TAKPZ04-T Projektyobiektówarchitekturykrajobrau
DD 4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne
DD 4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne
DD 4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne
6 11:30-12:15 TK 3TGPZ04-T Organizacjaprodukcjigastronomicznej
DD 4TAKPZ04-T Projektyobiektówarchitekturykrajobrau
DD 4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne
DD 4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne
WB 2kPZ04-BS Językniemiecki
7 12:20-13:05 DD 1TAHPZ04-T-1/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau
BI 4TOHPZ04-T Językangielski
DD 4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury
DD 4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne
DD 4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury
8 13:15-14:00 DD 1TAHPZ04-T-1/2 Projektyobiektówarchitekturykrajobrau
DD 4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury
DD 4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury
DD 4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne
DD 4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury
9 14:05-14:50   DD 4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury
  DD 4TAKPZ04-T Pracewobiektacharchitekturykrajobrazu-zajęciapraktyczne
DD 4TAKPZ04-T Obiektymałejarchitektury
Obowiązuje od: 2.01.2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-12-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum