40
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 PI 3TGPZ04-T Matematyka
  BI 3TOHPZ04-T-2/2 Językangielskiwhotelarstwie
BI 3TGPZ04-T Językangielskiwgastronomii
 
2 8:00- 8:45 PI 2TRAPZ04-T Matematyka
PI 4TEPZ04-T Matematyka
PI 4TEPZ04-T Matematyka
BI 4TOHPZ04-T-1/2 Językangielski
PI 2TGPZ04-T Matematyka
3 8:50- 9:35 PI 1TOHPZ04-T Fizyka
PI 4TEPZ04-T Matematyka
PI 4TEPZ04-T Matematyka
PI 2TEGPZ04-T-1/2 Matematyka
PI 4TAKPZ04-T Matematyka
4 9:40-10:25 PI 4TAKPZ04-T Matematyka
PI 1fPZ04-BS Fizyka
PI 1TGPZ04-T Fizyka
RM 2TEGPZ04-T-2/2 Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
PI 2TEGPZ04-T-1/2 Matematyka
5 10:40-11:25 PI 4TEPZ04-T Matematyka
PI 2TEGPZ04-T-2/2 Matematyka
PI 2TGPZ04-T Matematyka
PI 4TEPZ04-T Matematyka
PI 4TEPZ04-T Matematyka
6 11:30-12:15 PI 4TEPZ04-T Matematyka
PI 2TRAPZ04-T Matematyka
GE 2kPZ04-BS Językniemieckiwgastronomii
PI 2TEGPZ04-T-2/2 Matematyka
PI 4TEPZ04-T Matematyka
7 12:20-13:05 PI 2TEGPZ04-T-1/2 Matematyka
PI 2TGPZ04-T Zajęciazwychowawcą
KB 1TEAPZ04-T Matematyka
PI 1TEAPZ04-T Fizyka
PI 3TGPZ04-T Matematyka
8 13:15-14:00   PI 1TORPZ04-T Fizyka
KB 1TORPZ04-T Matematyka
PI 1wPZ04-BS Fizyka
PI 1kPZ04-BS Fizyka
9 14:05-14:50 WZ 3wPZ04-BS Wychowaniedożyciawrodzinie
KB 3kPZ04-BS Matematyka
     
10 14:55-15:40         KB 1kPZ04-BS Matematyka
11 15:45-16:30         KB 1fPZ04-BS Matematyka
Obowiązuje od: 5.03.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum