Drukuj

 

W czerwcu bieżącego roku 6 uczniów Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczestniczyło w kursie „Marketing internetowy” realizowany w ramach projektu ”Utworzenie  i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Młodzież uczestnicząca w kursie poznała zasady współczesnego nowoczesnego marketingu i zdobyła nowe umiejętności w zakresie wykorzystania internetu do działań marketingowych firmy.
Po zdanym egzaminie otrzymali certyfikat ukończenia kursu „Marketing internetowy”.