Drukuj

 

W czerwcu bieżącego roku uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczący się w zawodzie technik organizacji turystyki uczestniczyli w kursie „Pracownik recepcji” realizowany w ramach projektu ”Utworzenie  i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Młodzież uczestnicząca w kursie zdobyła nowe dodatkowe umiejętności zawodowe związane z profesjonalną obsługą recepcji. Uczniowie poznali takie zagadnienia jak: organizacja pracy w recepcji, etyka zawodowa, stres i asertywność w pracy, umiejętności negocjacyjne pracowników recepcji, kontakty interpersonalne – umiejętność pracy w zespole.
Nabyte wiadomości i umiejętności będą bardzo pomocne na rynku pracy.
Po zdanym egzaminie otrzymali certyfikat ukończenia warsztatów cukierniczych.