Drukuj

 

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu. Trzymajcie kciuki, żeby się udało!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) jest największym i jednym z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. W ramach realizacji Programu  w latach 2021–2025 ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.  NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia, z których 3 będą realizowane przez biblioteki publiczne oraz Bibliotekę Narodową. Szkolne biblioteki będę podejmować działania, zgodne z założeniami priorytetu 3: „wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów”.
Jest to projekt szkolny, koordynowany przez bibliotekę w niej funkcjonującą. Przystępując do NPRCz 2.0 i otrzymując dotację, placówka zobowiązuje się do podjęcia określonych działań na rzecz promocji czytelnictwa. W efekcie, za otrzymane środki, może ona zakupić nowości wydawnicze, elementy wyposażenia biblioteki szkolnej i, w szerokim rozumieniu, popularyzować czytelnictwo.
Nasza szkoła przystąpiła do realizacji tego przedsięwzięcia. Opracowany został szkolny projekt, zgodny z wymogami postawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Teraz z niecierpliwością czekamy na jego zatwierdzenie, pozytywne zaopiniowanie i przyznanie łącznie 15000 zł na zakup nowych książek oraz promowanie czytelnictwa.
Dzięki projektowi wszyscy czytelnicy Ekonomika będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych (i nie tylko), oferowanych na rynku wydawniczym, zgodnymi z oczekiwaniami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki naszej szkoły.
Trzymajcie kciuki, żeby się udało!


Estera Rzenno-Katerla, szkolny koordynator projektu NPRCZ 2.0