Zapraszamy Absolwentów szkoły branżowej I stopnia do kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia.

Warto uzupełniać własne wykształcenie, najłatwiej zrobić to bezpośrednio po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w dobrze znanej, swojej szkole.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące kierunków kształcenia oraz zasad rekrutacji znajdują się w poniższych linkach.

 

Kierunki kształcenia

Zasady rekrutacji