Zapraszamy Ósmoklasistów na Dzień otwarty 4 kwietnia 2023 r. od 8:00 do 13:00