3TERPZ04-T 3 TER
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Językangielski-1/2 PM 52
Językangielski-2/2 SZ 27 a
  Wychowaniefizyczne BA sg1 Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Multimediaigrafikakomputerowa-2/2 PM 54
 
2 8:00- 8:45 Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Projektowaniekampaniireklamowej-2/2 SH 54
Językangielskiwbranżyekonomicznej-1/2 KG 55
Językangielskiwdziałalnościreklamowej-2/2 BI 32
Wychowaniefizyczne BA sg1 Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Multimediaigrafikakomputerowa-2/2 PM 54
Językangielskiwbranżyekonomicznej-1/2 KG 55
Językangielskiwdziałalnościreklamowej-2/2 BI 27 a
3 8:50- 9:35 Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Projektowaniekampaniireklamowej-2/2 SH 54
Językpolski WA 33 Matematyka-1/2 GB 30
Organizacjaitechnikireklamy-2/2 SH 54
Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Matematyka-2/2 GB 30
Matematyka-1/2 GB 30
Biologia-2/2 PA 4
4 9:40-10:25 Językpolski WA 33 Językpolski WA 33 Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Organizacjaitechnikireklamy-2/2 SH 54
Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Elementyprawa-etykiipsychologiiwreklamie-2/2 BI 52
Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Biologia-2/2 PA 4
5 10:40-11:25 Matematyka-1/2 GB 30
Działalnośćgospodarczawreklamie-2/2 WM 47
Historiaispołeczeństwo WA 33 Językangielski-1/2 PM 55
Językangielski-2/2 SZ 27 a
Językniemiecki-1/2 GE 56
Językniemiecki-2/2 LK 27
Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Matematyka-2/2 GB 30
6 11:30-12:15 Matematyka-1/2 GB 30
Działalnośćgospodarczawreklamie-2/2 WM 47
Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Biologia-2/2 PA 4
Religia/etyka KM 5 Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Biologia-2/2 PA 4
Zajęciazwychowawcą PM h
7 12:20-13:05 Wychowaniefizyczne BA sg1 Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Elementyprawa-etykiipsychologiiwreklamie-2/2 BI 27 a
Elementyprawa-etykiipsychologiiwreklamie-2/2 BI 27 a Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Biologia-2/2 PA 4
Religia/etyka KM 5
8 13:15-14:00   Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Organizacjaitechnikireklamy-2/2 SH 54
Projektowanieśrodkówreklamowych-2/2 PM 54 Wychowaniedożyciawrodzinie WZ 33  
9 14:05-14:50   Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Organizacjaitechnikireklamy-2/2 SH 54
     
Obowiązuje od: 5.03.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum