1.

7:10

-

7:55

               

8.

13:15

-

14:00

2.

8:00

-

8:45

 

9.

14:05

-

14:50

3.

8:50

-

9:35

 

10.

14:55

-

15:40

4.

9:40

-

10:25

 

11.

15:45

-

16:30

5.

10:40

-

11:25

 

12.

16:35

-

17:20

6.

11:30

-

12:15

 

13.

17:25

-

18:10

7.

12:20

-

13:05

         

Data 21.11.2022
Wielkość pliku 41.36 KB
Pobierz 54 873

Harmonogram praktyk zawodowych 2023 - 2024

Klasa

Termin praktyki zawodowej

od dnia

do dnia

III TAK

5.09.2023

2.10.2023

II TH, III TG

2.10.2023

27.10.2023

III TET, III TR

6.11.2023 1.12.2023

IV TEG, IV TOT (ERASMUS +)

29.02.2024 27.03.2024

IV TAK

2.05.2024 31.05.2024

Harmonogram zajęć praktycznych 2023 - 2024

Klasa

Zawód

Dni zajęć praktycznych w zakładzie pracy

I w

wielozawodowa

poniedziałek, środa

I f

fryzjer

poniedziałek, środa

II w

wielozawodowa

wtorek, czwartek, piątek

II f

fryzjer

wtorek, piątek

III w

wielozawodowa

wtorek, czwartek, piątek

III f

wielozawodowa

środa, czwartek, piątek

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w następujących kołach:

 • Koło PCK,
 • Szkolne Koło EKO,
 • Zajęcia sportowe,
 • Koło języka angielskiego,
 • Koło muzyczne.

„Jesteś wielki przez to, czym dzielisz się z innymi.”

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać
z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności.

Cele i założenia działalności:

 1. Działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu.
 2. Przygotowanie młodzieży do podejmowania prac wolontarystycznych.
 3. Organizowanie i wspieranie inicjatyw młodzieży w środowisku.
 4. Udział w ogólnopolskich akcjach pomocowych.
 5. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 6. Wspieranie rozwoju zainteresowań.
 7. Kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności.
 8. Wspieranie programów edukacyjno-wychowawczych środowiska szkolnego.
 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 10. Organizowanie czasu wolnego.

Działania szkolnych wolontariuszy:

 1. Zbiórka produktów żywnościowych przed Świętami Bożego Narodzenia z przeznaczeniem dla potrzebujących uczniów szkoły (listopad i grudzień).
 2. Zbiórka plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.
 3. Pomoc w nauce dzieciom ze świetlicy środowiskowej prowadzonej przez księży salezjanów w Oświęcimiu oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jawiszowicach (cały rok szkolny).
 4. Praca w w/w świetlicy podczas ferii zimowych, organizacja i prowadzenie festynów dla dzieci.
 5. Coroczne odwiedziny podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet prowadzonego przez Siostry Serafitki. Młodzież w tym celu sama wykonuje upominki (czekoladowe babeczki i papierowe róże) - (8 marca).
 6. Pomoc przy wydawaniu posiłków podczas wigilii organizowanej przez Siostry Serafitki dla ubogich i bezdomnych (grudzień).
 7. Zbiórka używanej odzieży z przeznaczeniem dla pensjonariuszy noclegowni dla bezdomnych (cały rok szkolny).
 8. Zbiórka koców, ręczników, karmy z przeznaczeniem dla zwierząt ze schroniska (okres zimy).
 9. Odwiedziny z okazji św. Mikołaja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z upieczonymi przez uczniów mufinkami (6 grudnia).
 10. Organizowanie pomocy w nauce dla uczniów mających problemy w nauce (cały rok szkolny).
 11. Odwiedziny klas fryzjerskich w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Oświęcimiu i wykonywanie usług fryzjerskich dla pensjonariuszy (wiosna).
 12. Nauka udzielania pierwszej pomocy skierowana do dzieci w przedszkolach (cały rok szkolny).

Współpraca między szkołami w Oświęcimiu i w Dachau istnieje od 1989 roku. Inicjatorem projektu był nauczyciel języka niemieckiego i historii Berufsschule Dachau - Robert Baars. Początki były trudne. Niemcy nie byli zainteresowani wyjazdami do Polski, która wówczas była dla nich egzotycznym krajem. Poza tym mieli często zafałszowany obraz Polaków. Pan Baars marzył, by partnerstwo między szkołami stało się fundamentem porozumienia między dwoma miastami, które łączy smutna historia – obozy koncentracyjne. Powiedział kiedyś: „To byłoby dla całego świata znakiem pokoju i pojednania, jeśliby te dwa miasta podały sobie ręce”. Z czasem udało się zmienić nastawienie uczniów i nauczycieli w Dachau do partnerstwa z oświęcimskimi szkołami. Do 2006 roku w wymianie brały udział dwie szkoły: Powiatowy Zespół Nr 4 i Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego. Filarem tej współpracy była z naszej strony germanistka pani Stanisława Zajas, która dopiero odchodząc na emeryturę, przekazała swoje dzieło młodszym koleżankom. Wśród księży wymianę wspierali ks. Jan Żak, ks. Zenon Latawiec i ks. Jan Domeradzki. Gdy ich zabrakło, szkoła salezjańska wycofała się z projektu.

Celem wymiany z Niemcami jest przełamywanie uprzedzeń, stereotypów, poznanie kraju i kultury gości, nawiązywanie przyjaznych kontaktów. Choć program zmieniał się na przestrzeni lat, zawsze zawierał jeden centralny punkt – lekcje historii na terenie byłych obozów Auschwitz, Birkenau i Dachau. Nie był to nigdy łatwy temat dla Polaków i Niemców szukających drogi do porozumienia. Jednak okazuje się, że nawet tak smutna historia może być punktem wyjścia do współpracy i przyjaźni. Ksiądz Dyrektor Żak stojąc kiedyś z zakłopotanym panem Baarsem przed bramą „Arbeit macht frei”, objął go ramieniem i powiedział „My zrobimy to inaczej”. Lata współpracy pokazały, że miał rację.

Oprócz historii młodzież obu krajów poznaje region, kulturę, zwyczaje sąsiadów. Uczestniczy w życiu codziennym partnerów, mieszkając u rodzin. Wspólnie spędzany czas pozwala nie tylko dobrze się bawić, ale umożliwia doskonalenie umiejętności językowych.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Organizacja ta wspiera wymiany szkolne i pozaszkolne głównie między Polską a Niemcami. Nasza długoletnia współpraca ze szkołą w Dachau byłaby niemożliwa bez dofinansowania z PNWM. Z okazji obchodów 20-lecia wymiany przedstawicielka PNWM, pani Natalia Hoffmann, powiedziała: „W 1989 roku powstało wiele polsko-niemieckich wymian, ale nieliczne przetrwały do dzisiaj”.

Obecnie koordynatorami wymiany ze szkołą w Dachau są pani Katarzyna Żmudka i pani Ewa Górska. Nie zawsze łatwo jest znaleźć w szkole 24 uczniów chętnych do wymiany, ale ci, którzy decydują się przyjąć Niemców u siebie, a potem pojechać z rewizytą, nigdy nie żałują. Mają piękne wspomnienia, nowych przyjaciół, a przede wszystkim zaczynają mówić w języku obcym. Zachęcamy więc wszystkich uczniów do udziału w naszym projekcie.