Jeżeli umiesz zgodnie współpracować, lubisz ludzi, jesteś cierpliwy i elastyczny.
Jeżeli znasz zasady właściwego zachowania, cechuje Cię wysoka kultura osobista.
Jeżeli chcesz poznawać ciekawych ludzi i równie ciekawe miejsca…

 - to hotelarz może być zawodem dla Ciebie!

 

 1. opis zawodu

Technik hotelarstwa jest zawodem interesującym i przyszłościowym. Praca w branży hotelarskiej daje możliwość nieustannego poznawania ludzi, otwarcia na świat, zwiedzania najciekawszych miejsc, spełnienia marzeń o podróżach.
Technik hotelarstwa planuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie. Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich oraz sposób ich świadczenia. Analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Organizuje i nadzoruje pracę w obiektach noclegowych. Kompleksowo obsługuje gości hotelowych. Zajmuje się obsługą kongresów, targów, zjazdów, bankietów i innych imprez. Świadczy usługi gastronomiczne oraz potrafi prawidłowo obsłużyć konsumenta. Praca w hotelu może przynieść wiele satysfakcji, ale też wymaga od pracowników wszystkich szczebli predyspozycji zawodowych, fachowej wiedzy i umiejętności, kultury osobistej.

 

 1. Możliwość podjęcia pracy zawodowej

Absolwent technikum hotelarskiego może podjąć pracę w:

 • obiektach noclegowych w kraju i za granicą: hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, zajazdach, schroniskach,
 • bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej i innych,
 • ośrodkach konferencyjnych,  w dziale organizacji spotkań biznesowych,
 • ośrodkach rekreacji, Spa & Wellness, odnowy biologicznej,
 • zakładach gastronomicznych
 • biurach podróży
 • agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej,
 • organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi,
 • branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,
 • istnieje również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych.

 

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka