W marcu 2022 roku uczniowie klasy trzeciej uczący się w zawodach: technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki oraz technik obsługi turystycznej realizowali miesięczną praktykę zawodową w hotelach i restauracjach w Niemczech i w Polsce.

 

W dniu 12 maja 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

 

W dniach od 16 do 19 maja 2022 roku pięciu nauczycieli Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczestniczy w kursie Adobe Photoshop,

 

12 maja 2022 roku w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych z  okazji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (ETUZ 2022) zorganizowano warsztaty zawodowców.

 

Ogłoszenie naboru uzupełniającego na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2022: 

 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 21.kwietnia zorganizowało ciekawe spotkanie z byłym więźniem obozu, panem Bogdanem Bartnikowskim. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie klasy 2 TEG.