Uczniowie klasy II TARp, dbając o estetykę terenów zielonych wokół szkoły, w ramach zajęć praktycznych prowadzonych pod nadzorem pani Bożeny Buckiej wykonali efektowną rabatę.

 

Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Uczniowie klas II TARp i II TARg o profilu architektura krajobrazu 18 i 19 maja uczestniczyli w warsztatach, podczas których mieli możliwość wykorzystać swe wiadomości na temat jednorocznych roślin ozdobnych, przeznaczonych do dekoracji balkonów i rabat kwiatowych.

 

20 maja 2021 roku rozpoczęła się rekrutacja uczniów do PROGRAMU ERASMUS+ w roku 2019 akcja1.- Mobilność uczniów i  kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe pod tytułem „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!”.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 5 lipca 2021 r. (poniedziałek). 

 

„Czereśniowi Architekci” z naszej szkoły zaprojektowali sad i wygrali grant w projekcie edukacyjnym o nazwie „TRADYCYJNY SAD”. Projekt zorganizowany był przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i polegał na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem oraz restytucji starych odmian drzew