Ogłoszenie naboru dla nauczycieli przedmiotów zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej na studia podyplomowe.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania poprawkowego egzaminu maturalnego w 2021 r.

 

W tym roku szkolnym 6 uczniów Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczestniczyło w kolejnej edycji warsztatów cukierniczych realizowanych w ramach projektu ”Utworzenie  i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

 

W czerwcu bieżącego roku 6 uczniów Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczestniczyło w kursie „Marketing internetowy” realizowany w ramach projektu ”Utworzenie  i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

 

W maju bieżącego roku uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczący się w zawodach: technik hotelarz i technik organizacji turystyki uczestniczyli w kursie „Animator wolnego czasu”, który był realizowany w ramach projektu ”Utworzenie  i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

 

W czerwcu bieżącego roku uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczący się w zawodzie technik organizacji turystyki uczestniczyli w kursie „Pracownik recepcji” realizowany w ramach projektu ”Utworzenie  i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.