23 kwietnia dwie uczennice Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu przeprowadziły dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu prelekcję dotyczącą wszawicy.

Uczennice kształcące się w klasie III zasadniczej szkoły zawodowej Powiatowego Zespołu nr 4 w Oświęcimiu postanowiły podzielić się z młodszymi kolegami swoją wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem. Uczestniczki przeprowadziły z uczniami klas II i III szkoły podstawowej rozmowę na temat wszawicy, jej przyczyn oraz sposobów chronienia się przed nią. Zakres i sposób prezentacji przypadł do gustu młodym słuchaczom. Dzieci otwarcie mówiły o tym, że spotykają się z wszawicą. Wspólnie ze starszymi koleżankami poznawały sposoby wykrywania, a następnie radzenia sobie z jej usunięciem. Młode fryzjerki bardzo zadbały o sposób przedstawienia problemu, który był dostosowany do wieku, wiedzy i możliwości młodych słuchaczy. Wystąpienie obejmowało projekcję bogato ilustrowanej prezentacji multimedialnej, a każdy z uczestników spotkania otrzymał opracowaną wcześniej ulotkę dla rodziców. Inicjatorem przedsięwzięcia była pani Katarzyna Zając, która również zadbała o jego pomyślny przebieg.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a młodzi słuchacze chętnie zadawali pytania i z zaciekawieniem słuchali starszych koleżanek. Trud i wysiłek młodzieży związany z przygotowaniem do wystąpienia został nagrodzony szczerym uśmiechem i brawami dzieci. Zajęcia przeprowadzone zostały łącznie w pięciu klasach.

Fot. 1. Uczestniczki przed prezentacją
Fot. 2. Prelekcja w klasie
Fot. 3. Czas na zadawanie pytań

Tekst i zdjęcia: Marta Michałek