Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. KEN w Oświęcimiu ogłasza wynik naboru na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY