Od marca bieżącego roku 17 uczniów Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu realizuje kurs prawa jazdy kat. B, który jest prowadzony  w ramach projektu ”Utworzenie  i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Jest to już druga edycja kursu prawa jazdy realizowanego w ramach projektu CKZ.
Uczniowie po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymają prawo jazdy kat. B. Szkołę ukończą z dodatkowymi umiejętnościami i uprawnieniami, co na pewno ma bardzo duże znaczenie na rynku pracy.