W maju bieżącego roku uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczący się w zawodach: technik hotelarz i technik organizacji turystyki uczestniczyli w kursie „Animator wolnego czasu”, który był realizowany w ramach projektu ”Utworzenie  i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Młodzież uczestnicząca w kursie zdobyła nowe umiejętności i doświadczenie bardzo przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej. Realizowali takie zagadnienia jak:
• przygotowanie do zawodu z zakresu turystyki, zasady bezpieczeństwa, psychologii, pracy z dziećmi i dorosłymi,
• plan dnia w pracy animatora, cechy animatora,
• gry i zabawy z dorosłymi, gry i zabawy z dziećmi, typy animacji,
• sytuacje stresowe – jak sobie radzić? komunikacja werbalna i niewerbalna.
• sztuka autoprezentacji i przekonania do siebie ludzi – starszych i młodszych, asertywność i sytuacje problemowe. praca z mikrofonem. ćwiczenia głosu,
• zajęcia sportowe, zajęcia taneczne, zajęcia relaksujące,
• jak zachęcić dzieci i młodzież do zajęć, planowanie zajęć, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Dal młodzieży zajęcia na kursie to nie tylko było zdobycie nowych umiejętności, ale również fantastyczna zabawa.
Po zdanym egzaminie otrzymali certyfikat ukończenia kursu „Animator wolnego czasu”.