Uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczący się w różnych zawodach już od czerwca realizują staże zawodowe w ramach projektu ”Utworzenie  i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Młodzież pracuje u wybranych przez siebie pracodawców poznając zawód, którego się uczą w szkole. Mają możliwość sprawdzić się w swoim zawodzie, uzupełnić wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole i sprawdzić ją praktycznie. Nabywają doświadczenia w realnym środowisku pracy, co będzie dla nich dodatkowym atutem po skończeniu szkoły na rynku pracy.
Uczniowie realizują staże zawodowe w wielu różnych firmach, m.in.:
• Restauracji Chata na Zaborskiej,
• Hotelu Hampton by Hilton w Oświęcimiu,
• Restauracji Gościniec na Rozdrożu,
• Capri Pizza Bistro & Cafe,
• Restauracji „Tarniówka”,
• Centrum Ogrodniczym Bożena Bucka,
• Biurze Rachunkowym ASPEKT,
• Firmie Handlowo-Usługowej Molo Resort.
Młodzież zgodnie z regulaminem projektu pracuje 150 godzin otrzymując za swoją pracę stypendium stażowe.