Ponowna rekrutacja uczniów do PROGRAMU ERASMUS  +

 

Informuję, że 20 września 2021 roku rozpoczyna się ponownie rekrutacja uczniów do PROGRAMU ERASMUS  + w roku 2019 akcja1.- Mobilność uczniów i  kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe pod tytułem „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!”.

Projekt adresowany jest do uczniów klas trzecich w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych (III TG p, III TG g) oraz technik organizacji turystyki (III TOT g, III TET p), którzy w ramach miesięcznej praktyki zawodowej w  marcu 2022 roku wyjadą do hoteli w Niemczech.

Uczniów z wymienionych klas, którzy zadeklarowali udział w  programie w  październiku 2021 roku, ze względu na zmianę terminu, proszę o  potwierdzenie  chęci udziału w projekcie.

Zainteresowanych proszę o wpisanie się na listę chętnych do Pani Anety Kamyk.

Termin zakończenia rekrutacji: 18 października 2021 roku.

 

Informacje o programie Erasmus + i  procedura rekrutacyjna z  możliwością odwołania, są dostępne na stronie szkoły w  zakładce dla uczniów „ERASMUS  +” oraz na głównej stronie szkoły.