Kurs  - Garnirowanie napojów mieszanych.

Uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu w listopadzie uczestniczyli w zajęciach kursu „Garnirowanie napojów mieszanych” realizowanego w ramach projektu ”Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.
Uczestnicy kursu zdobyli nowe umiejętności w zakresie korzystania z przyborów do dekoracji napojów, doboru owoców i warzyw oraz ich przygotowania do dekoracji drinków, poznali elementy carvingu.