Ogłoszenie naboru na kurs prawa jazdy kat. B dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2021/2022

 

Rekrutacja na kurs potrwa od 7.02.2022 r. do 1.03.2022 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Formularz jest dostępny na stronie internetowej szkoły:

https://www.powiat.oswiecim.pl/wp-content/uploads/2020/09/uchwa%C5%82a_ZP_177_446_20_-BTG.pdf

Wypełniony formularz należy złożyć w szkole – Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu w godz. 8.00 – 14.00.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

szkolny koordynator projektu
Małgorzata Cyran